backgroundImage

FAQ

Flag of the Czech Republic.svg           

 Flag of the United Kingdom.svg     

 

 

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY


 

Příslušenství pro plynovky

 • TAU 7

  • Standardní příslušenství ke zbrani: trubkový klíč s ozuby, plátek hledí jednostranný i oboustranný, 2x hranolová muška, 2x propichovač 12 g, sada "O" kroužků, sada inbus klíčů, kartonový box s logem TAU a PUR vložkou.

  • Za příplatek: lze zakoupit veškeré součásti standardního příslušenství ke zbrani, veškeré náhradní díly, plnící ventil CO2, adaptér 7 g, ventil B-B (pro plnění bomby 150 g CO2), ventil B-Z (pro plnění zbraně přímo z bomby 10/20/30 kg CO2), vypouštěč plynu, kompenzátor MATCH, držák optiky, montážní celky (náhradní hlaveň kompletní, klapka hledí, předpažbí, rukojeť, závěr, nosič mušky, závaží osazené, závaží válcové), diabolo Final Match TAU BRNO CZ cal. 4,5 mm (.177). 

 • TAU 200

  • Standardní příslušenství: trubkový klíč bez ozubů, 2x propichovač 12 g, sada inbus klíčů, podložka botky a lícnice (2x4 mm, 2x8 mm), sada "O" kroužků. U verze MATCH je v příslušenství dioptr MATCH se třemi kruhovými muškami a třemi průzory. Kartonový box s logem TAU. 

  • Za příplatek: dioptr MATCH, puškohled (dle aktuální nabídky), montáž dle rozměru tubusu puškohledu, výškově seřiditelná dvojnožka, jezdec řemene, střelecký řemen, diabolo Final Match TAU BRNO CZ. Lze zakoupit veškeré součásti standardního příslušenství ke zbrani, veškeré náhradní díly, ventil B-B (pro plnění bomby 150 g CO2), adaptér 7 g, vypouštěč plynu, montážní celky (hledí, pažba, závěr, výstražník, kontejner /tlakový zásobník/, příruba kontejneru kompletní, botka), diabolo Final Match TAU BRNO CZ cal. 4,5 mm (.177). 


 

Příslušenství pro PCP

 • MK 8

  • Standardní příslušenství: plnící adaptér vzduch, sada inbus klíčů, 2x hranolová muška, kartonový box s logem TAU a PUR vložkou. 

  • Za příplatek: lze zakoupit veškeré standardní příslušenství, náhradní kontejner MK 8, rukojeť ořech nebo lamino CWP z finské břízy, diabolo Final Match TAU BRNO CZ. 

    

 • MK 300 MATCH

  • Standardní příslušenství: plnící adaptér vzduch, sada inbus klíčů, podložky botky a lícnice (2x4 mm, 2x8 mm). U verze MATCH je v příslušenství dioptr MATCH se třemi kruhovými muškami a třemi průzory. Kartonový box s logem TAU. 

  • Za příplatek: lze zakoupit veškeré standardní příslušenství, pažba buk nebo lamino CWP z finské břízy, dioptr MK4D se třemi kruhovými muškami a třemi průzory, quickfill adaptér s nerezovým plnícím  pinem, vysokotlaká hadice QF, vypouštěč tlaku vzduchu QF, tlaková láhev 300 bar s monoventilem 300 bar a s gumovou botkou, výškově nastavitelná dvojnožka s jezdcem řemene, střelecký řemen TAU BRNO CZ, diabolo Final Match TAU BRNO CZ, diabolo Exact JSB.

    

 • MK 300 SNIPER, FT, HFT 

  • Standardní příslušenství: plnící adaptér vzduch, sada inbus klíčů, podložky botky a lícnice (2x4 mm, 2x8 mm), kartonový box s logem TAU. 

  • Za příplatek: lze zakoupit veškeré standardní příslušenství, pažba buk nebo lamino CWP z finské břízy, quickfill adaptér s nerezovým plnícím pinem, vysokotlaká hadice QF, vypouštěč tlaku vzduchu QF, tlaková láhev 300 bar s monoventilem 300 bar a s gumovou patkou, weaver lišta, puškohled, (dle aktuální nabídky), montáže (dle rozměru tubusu puškohledu), výškově nastavitelná dvojnožka s jezdcem řemene, střelecký řemen TAU BRNO CZ, diabolo Final Match TAU BRNO CZ, diabolo Exact JSB. 

    

Nejčastější závady

 • Netěsnost a únik plynu

  • Systém CO2

   Vždy je nutno dbát na maximální čistotu hnacího média. Bombičky na CO2 7 g nemají vnitřek ošetřený proti korozi. Nečistoty poškozují těsnící kroužky, dávkovací ventil i sedlo ventilu. Problém řeší používání jednorázových bombiček 12 g. Podobně jsou na tom kyvety 150 g. Ošetřeny proti korozi byly pouze kyvety s popisem TAU Brno a se zeleným pruhem.

  • Systém PCP

   Zdrojem převážné části nečistot u PCP zbraní jsou gumové „O“ kroužky a vazelína v ručních pumpách na vzduch, otěr z kompresorů a částečky z uhlíkových filtrů vzduchu tam, kde byla zanedbaná údržba. Zdrojem nečistot jsou i nové, nevypláchnuté láhve na stlačený vzduch, často obsahují saze. Problém řeší péče o tlakové láhve, kdy je potřeba novou láhev opakovaně vypláchnout lihem a pak vždy, pokud je podezření, že se do láhve dostaly nečistoty z kompresoru. Láhve a zbraně plnit ze zdrojů, kde dbají na dodržování servisních intervalů při údržbě kompresorů.

    

 • Olej v tlakovém systému

  • Pokud se dostane do systému zbraně olej, vazelína, nebo silikon, pak dochází k úniku tlaku. Je narušena konzistence výstřelů, díly se tzv. „lepí.“ Řešením je udržování zbraně v čistotě. Mechanizmus zbraně není vhodné mazat. Při údržbě je třeba ošetřit pouze vnější povrch, který trpí např. kyselým potem uživatele.

    

 • Expanze "O" kroužků vlivem CO2

  • Přirozenou vlastností "O" kroužků NBR je to, že působením tlakového CO2 výrazně zvětšují svůj objem. Z toho důvodu jsou ve standardním příslušenství 2 propichovače 12 g. Při výměně bombičky na CO2 použijte druhý propichovač nebo počkejte cca 15 až 20 minut. Těsnění se vrátí do původní velikosti. Jinak hrozí poškození těsnění a následné znečištění zbraně.

    

 • Přetlakování zbraně CO2

  • Mezi uživateli se občas vyskytne snaha naplnit do kyvety , nebo do zásobníku zbraně co nejvíce CO2. Proto je různě podchlazují. Po naplnění zbraně plynem, dojde k ohřátí média a tím k výraznému nárůstu tlaku. Mechanizmus zbraně pak nezvládá přepustit dostatečné množství CO2 do zbraně - zbraň tzv. "plive" a ze zbraně navíc nejde přebytečný tlak vypustit. Řešením je plnění zbraně a kyvet za teplot, které se blíží teplotám, za kterých bude zbraň používaná. Pokud již k přeplnění dojde, pak je potřeba přebytečný tlak vystřílet.

    

 • Zásahy do továrního nastavení PCP zbraně

  • Zdrojem závad mohou být i zásahy do továrního nastavení zbraně. Zbraň je z výroby naladěná na optimální soustřel a činnost jednotlivých regulačních prvků spolu úzce souvisí. Zejména regulace rychlosti střely, tlaku na spoušť a spoušťových ozubů. Zbraň je konstruovaná tak, aby tyto regulační prvky byly kryté pažbou, ale současně není vhodné regulaci zakázat úplně. Pokud je snaha regulovat tlak na spoušť, pak v rozsahu ne více než čtvrt otáčky šroubu. Přesah ozubů a rychlost střely není vhodné měnit vůbec, obojí je nastaveno odborně z výroby. Pokud existuje nějaký problém, pak má zpravidla jinou příčinou a změna v nastavení systému problém zpravidla zhorší.

  • Další potíže může způsobit příliš velký utahovací moment při montáži rukojeti. Když je síla, kterou utahujeme šroub rukojeti příliš velká, může dojít k praskání rukojeti, nebo deformacím spoušťové schránky a tím k další řadě problémů s bezvadnou funkcí spoušťového mechanizmu.

  • Pokud máte se zbraní problém, který chcete řešit změnou nastavení mechanizmu zbraně, vždy konzultujte problém s výrobcem.


 

Doporučené postupy

 • MK 8 - regulace šířky hledí

  • Regulace se provádí inbus klíčem velikosti 1,5 mm v horní části hledí. Na zadní straně plátku hledí jsou 2 inbus šrouby, které slouží k zajištění polohy hledí. Nejdříve povolte oba šrouby (hledí lze nadzvednout, aby byly inbus šrouby dobře přístupné). Při povolování dbejte na zasunutí inbus klíče na doraz a držte jej v ose. Poté upravte mezeru v hledí otáčením svislého regulačního šroubu dle potřeby. Při regulaci se pohybují oba plátky hledí současně. Nakonec opět lehce utáhněte oba šrouby na zadní straně plátku hledí.


 

 • MK 8 / MK 300 - přepínání pojistky

  • Při manipulaci s pojistkou vždy nejprve natáhněte páku závěru do zadní polohy. Přitom uslyšíte typické cvaknutí, což signalizuje zachycení úderníku mechanizmem. Potom přesuňte tlačítko pojistky do potřebné polohy. Pojistka se zajišťuje ve stejném směru, jako se zavírá páka závěru. Podstatou je, aby při přesouvání pojistky neblokoval úderník pohyb šoupátka pojistky a nedosedal na dávkovací ventil.  Platí pro zajištění i odjištění. Zbraň ukládáme vždy zajištěnou a se spuštěným úderníkem.

  • V zajištěném stavu je možné zbraň používat na tzv. suchý trénink.


 

 • MK 8 / MK 300 - demontáž a montáž kontejneru


 

Demontáž:

  • Natáhněte závěr a zajistěte pojistku.

  • Povolte kontejner o 1 až 1,5 otáčky, tím dojde k uzavření ventilu v kontejneru. Při otáčení pomáhá orientaci poloha nápisu na kontejneru. Odjistěte a do bezpečného prostoru, (bez diabolky), vystřílejte zbytkový vzduch ze zbraně (3 až 5 ran).

  • Nyní můžete bez odporu vyšroubovat kontejner.


 

Montáž:

  • Natáhněte závěr a opět zajistěte zbraň, vystřelte.

  • Při zpětné montáži kontejneru našroubujte kontejner do polohy, kdy ucítíte zvýšený odpor, který signalizuje otevření ventilu kontejneru a vstup tlaku do systému zbraně. Poté silou dotáhněte kontejner nadoraz.

  • Pro kontrolu kontejner znovu částečně povolte a opět přitáhněte. Tímto si ověříte, že je kontejner dotažen skutečně nadoraz, což zaručí správnou funkci regulátoru tlaku.


 

 • MK 8 / MK 300 – plnění a vypouštění kontejneru vzduchem přes plnící adaptér 

  • Do ventilu na tlakové láhvi našroubujte plnící adaptér a utáhněte klíčem ve směru hodinových ručiček.

  • Do plnícího adaptéru našroubujte kontejner nadoraz, rovněž ve směru hodinových ručiček.

  • Otevřete pomalu ventil na tlakové láhvi. Uslyšíte typický syčivý zvuk napouštění tlakového vzduchu do kontejneru.

  • Manometr ukáže aktuální tlak v kontejneru.

  • Vyčkejte cca 10 sekund, než dojde k vzájemnému vyrovnání tlaků.

  • Zavřete ventil na tlakové láhvi a následně vyšroubujte kontejner z plnícího adaptéru.

  • Poslechem se ujistěte, zda z kontejneru neuniká vzduch.

  • Kontejner lze vypustit prostým našroubováním samotného plnícího adaptéru. Adaptér na dně závitu obsahuje jehlu, která stlačením ventilu kontejneru, vypustí obsah kontejneru.

 

 • MK 300 - plnění kontejneru vzduchem přes rychloplnící (quickfill) adaptér

   

  • Tlakovou hadici s pinem a vypouštěčem tlaku přišroubujte na výstup tlakové láhve.

  • Na kontejneru zbraně odšroubujte a odsuňte krytku, která chrání quickfill a zpřístupněte plnící otvory.

  • Pin opatrně krouživým pohybem vsuňte do otvoru quickfillu.

  • Zkontrolujte odvzdušňovací šroub na vypouštěči tlaku a šroub pevně dotáhněte.

  • Povolte ventil na tlakové láhvi. Pokud někde uniká vzduch, zavřete ventil a dotáhněte spoje.

  • Naplňte kontejner zbraně tlakovým vzduchem z tlakové láhve a uzavřete ventil láhve.

  • Šroub na vypouštěči tlaku povolte, čímž dojde k odvzdušnění tlakové hadice s plnícím pinem. Projeví se krátkým, ostrým zasyčením. Nikdy nemanipulujte s pinem, pokud není spojovací hadice úplně odvzdušněná. Došlo by k ustřižení těsnícího “O” kroužku pinu o plnící otvor v přírubě quickfillu.

  • Pin krouživým pohybem opatrně vysuňte z quickfillu a zkontrolujte, zda quickfill těsní.


 


 

Při plnění kontejneru nezáleží na hodnotě zbytkového tlaku v kontejneru.

Po negativních zkušenostech s jakýmkoliv typem ruční pumpy tento způsob plnění nedoporučujeme. Optimální a finančně výhodné řešení je plnění z tlakové láhve 300 barů.

Zbraň MK8 / 300 obsahuje velmi přesný regulátor tlaku, který dokáže udržet nastavené hodnoty tlaku ve velmi úzkém (přesném) rozmezí, na rozdíl od většiny konkurenčních zbraní.

Daní za tuto přesnost je požadavek na vysokou čistotu tlakového média, kterou běžně prodávané modely ručních pumpiček nejsou schopné zaručit.

Požadovanou čistotu tlakového vzduchu dokáže standardně zajistit profesionálně provozovaný, vícestupňový vysokotlaký kompresor s odlučovačem vody, odlučovačem oleje, hrubým, jemným a uhlíkovým filtrem, se zaručeným provozním servisem. Např. potápěčský servis, hasiči, záchranná služba... Tato sestava zaručí kvalitu vzduchu nejvyšší jakosti, vhodnou pro dýchací přístroje.

Náhradní alternativou je nákup syntetického vzduchu od distributorů tlakových médií (Linde, Air product...).


 

Informace k délce hlavně MK 8


 

Délka hlavně pistole MK 8 je podle konkrétního modelu 210 až 250 mm, aby odpovídala pravidlům ISSF a technickým požadavkům při přejímce zbraně na soutěži.

Konkrétní délka hlavně se při ladění geometrie nábojové komory a ústí hlavně, mění kus od kusu tak, až je dosaženo minimálního rozptylu zásahů.

Rozdíly v délce hlavně nemají podstatný vliv na konečný deklarovaný rozptyl zásahů, nebo hodnotu úsťové rychlosti.


 

© TAU Brno CZ, s. r. o.

(Zákaz kopírování / No copying / Нет копирования / 没有复制 / ممنوع النسخ

 

 

 

 

ANSWERS TO FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


Accessories for gas masks

 

TAU 7

Standard accessories for the weapon: tubular wrench with teeth, slice sight single-sided and double-sided, 2x prismatic sights, 2x 12 g piercer, set of "O" rings, set of inbus wrenches, cardboard box with TAU logo and PUR insert.

Extra charge: All parts of standard accessories for the weapon can be purchased, all spare parts, CO2 filling valve, 7 g adapter, B-B valve (for filling the 150 g CO2 bomb), B-Z valve (for filling the weapon directly from the 10/20/30 kg CO2 bomb), gas bleeder, MATCH compensator, optics holder, assemblies (spare barrel complete, sight flap, foregrip, grip, slide, fly carrier, weight mounted, cylinder weight), diabolo Final Match TAU BRNO CZ cal. 4,5 mm (.177). 

 

TAU 200

Standard accessories: tubular wrench without teeth, 2x 12 g piercer, set of inbus wrenches, shoe and cheek pad (2x4 mm, 2x8 mm), set of "O" rings. For the MATCH version, the MATCH diopter with three circular flies and three apertures is included. Cardboard box with TAU logo. 

For extra charge: diopter MATCH, rifle scope (according to current offer), mounting according to rifle scope tube size, height adjustable bipod, belt slider, shooting belt, diabolo Final Match TAU BRNO CZ. It is possible to buy all parts of standard accessories to the weapon, all spare parts, B-B valve (for filling the bomb with 150 g CO2), 7 g adapter, gas bleeder, assemblies (sight, stock, slide, warning device, container /pressure container/, container flange complete, shoe), diabolo Final Match TAU BRNO CZ cal. 4,5 mm (.177). 

 


Accessories for PCP

 

MK 8

Standard accessories: air filler adapter, set of inbus wrenches, 2x prismatic sights, cardboard box with TAU logo and PUR insert. 

For an extra charge: all standard accessories, spare MK 8 container, walnut or lamino CWP handle made of Finnish birch, diabolo Final Match TAU BRNO CZ can be purchased. 

 

MK 300 MATCH

Standard accessories: air filling adapter, set of inbus wrenches, shoe and cheek pads (2x4 mm, 2x8 mm). For the MATCH version, the MATCH diopter with three circular sights and three apertures is included. Cardboard box with TAU logo. 

Extra charge: All standard accessories can be purchased, beech or lamino CWP stock made of Finnish birch, MK4D diopter with three round sights and three apertures, quickfill adapter with stainless steel filling pin, QF high pressure hose, QF air pressure bleeder, 300 bar pressure cylinder with 300 bar monovalve and rubber boot, height adjustable bipod with belt slider, shooting belt TAU BRNO CZ, diabolo Final Match TAU BRNO CZ, diabolo Exact JSB.

 

MK 300 SNIPER, FT, HFT 

Standard accessories: air filler adapter, set of inbus wrenches, boot and cheek pads (2x4 mm, 2x8 mm), cardboard box with TAU logo. 

Extra charge: All standard accessories can be purchased, beech or lamino CWP stock made of Finnish birch, quickfill adapter with stainless steel filling pin, QF high pressure hose, QF air pressure release, 300 bar pressure cylinder with 300 bar monovalve and rubber foot, weaver rail, rifle scope, (according to current offer), mounting (according to rifle scope tube size), height adjustable bipod with belt slider, shooting belt TAU BRNO CZ, diabolo Final Match TAU BRNO CZ, diabolo Exact JSB. 

 

Most common faults

Leaks and gas leaks

CO2 system

Maximum cleanliness of the propellant must always be ensured. The 7 g CO2 bottles do not have a corrosion resistant interior. Dirt damages the sealing rings, the metering valve and the valve seat. The problem is solved by the use of disposable 12 g cartridges. The 150 g cuvettes are similarly affected. Only cuvettes with the TAU Brno label and green stripe were treated against corrosion.

 

PCP system

The sources of most of the dirt in PCP weapons are rubber "O" rings and petroleum jelly in the hand air pumps, abrasion from compressors and particles from carbon air filters where maintenance has been neglected. New, unrinsed compressed air cylinders are also a source of dirt, often containing soot. The problem is solved by cylinder care, where a new cylinder should be flushed repeatedly with alcohol and then again whenever it is suspected that contaminants from the compressor have entered the cylinder. Fill cylinders and guns from sources where they are careful to follow the service intervals for compressor maintenance.

 

Oil in the pressure system

If oil, petroleum jelly, or silicone gets into the gun system, then there is a pressure leak. Shot consistency is compromised, and parts "stick." The solution is to keep the gun clean. The gun mechanism does not need to be lubricated. During maintenance, only the outer surface, which suffers from e.g. acid sweat of the user, needs to be treated.

 

Expansion of the "O" rings due to CO2

It is a natural characteristic of NBR "O" rings that they increase their volume significantly under the influence of pressurised CO2. For this reason, 2 12 g punches are included in the standard accessories. When changing the CO2 cartridge, use the second puncture or wait approx. 15 to 20 minutes. The seal will return to its original size. Otherwise there is a risk of damaging the seal and subsequently contaminating the gun.

 

Weapon pressurisation with CO2

Occasionally there is a desire among users to fill as much CO2 as possible into the gun's cuvette or magazine. Therefore, they undercool them in various ways. When the gun is filled with gas, the medium is heated and the pressure rises significantly. The gun mechanism then fails to release sufficient CO2 into the gun - the gun "spits" and the excess pressure cannot be released from the gun. The solution is to fill the gun and the cuvettes at temperatures close to the temperatures at which the gun will be used. If overfilling already occurs, then the excess pressure needs to be ejected.

 

Interference with the factory settings of the PCP weapon

Tampering with the factory settings of the weapon can also be a source of malfunctions. The gun is factory tuned for optimum concentricity and the operation of the various regulating elements are closely related. In particular, the regulation of bullet velocity, trigger pressure and trigger teeth. The weapon is designed so that these regulating elements are covered by the stock, but at the same time it is not advisable to disable the regulation altogether. If it is sought to regulate trigger pressure, then within a range of no more than a quarter turn of the bolt. It is not advisable to change the overlap of the teeth and the velocity of the bullet at all; both are set professionally from the factory. If there is a problem, it usually has a different cause and a change in the system settings will usually make the problem worse.

Other problems can be caused by too much tightening torque when fitting the grip. When the force used to tighten the grip screw is too great, the grip may crack or the trigger guard may deform, causing another set of problems with the flawless operation of the trigger mechanism.

If you have a problem with your gun that you want to solve by changing the adjustment of the gun mechanism, always consult the manufacturer.

 


Recommended Practices

 

MK 8 - sight width adjustment

Adjustment is made with a 1.5mm inbus wrench at the top of the visor. There are 2 inbus screws on the back of the visor plate which are used to secure the position of the visor. First loosen both screws (the visor can be lifted to make the inbus screws easily accessible). When loosening, make sure to insert the inbus wrench to the stop and keep it on axis. Then adjust the gap in the visor by turning the vertical adjustment screw as required. When adjusting, move both visor slices simultaneously. Finally, lightly tighten both screws on the back of the visor slice again.


MK 8 / MK 300 - switching the safety

Always handle the safety only after you have pulled the breech lever. You will hear a typical click as you cock the bolt, indicating the mechanism is catching. Then move the safety button to the required position. This applies to both the release and the lock. The bottom line is that when moving the safety, the striker should not sit on the slide of the safety and on the metering valve. Always store the weapon locked and fired.

When locked, the weapon can be used for dry training.

 


MK 8 / MK 300 - disassembly and assembly of the container


Disassembly:

Cock the slide and secure the safety.

Loosen the container by 1 to 1.5 turns, this will close the valve in the container. The position of the sign on the container helps orientation when turning. Release the safety and shoot the residual air from the weapon (3 to 5 shots) into the safe area (without the firing pin).

You can now unscrew the container without resistance.


Assembly:

Cock the slide and re-secure the weapon, fire.

When reassembling the container, screw the container into position when you feel increased resistance, which signals the container valve opening and pressure entering the weapon system. Then forcefully tighten the container upwards.

To check, partially loosen and tighten the container again. This verifies that the container is indeed tightened all the way, which guarantees the correct functioning of the pressure regulator.

 


MK 8 / MK 300 - filling and draining the container with air via the filling adapter 

Screw the filling adapter into the valve on the cylinder and tighten clockwise with a spanner.

Screw the container upside down into the filling adapter, also clockwise.

Open the valve on the cylinder slowly. You will hear the typical hissing sound of pressurised air filling the container.

The pressure gauge will indicate the current pressure in the container.

Wait approximately 10 seconds for the pressures to equalize.

Close the valve on the cylinder and then unscrew the container from the filling adapter.

Make sure that no air is escaping from the container by listening.

The container can be drained by simply screwing in the filling adapter itself. The adapter contains a needle at the bottom of the thread which, by depressing the container valve, drains the contents of the container.

 

MK 300 - container filling with air via quickfill adapter

Screw the pressure hose with pin and pressure release to the outlet of the cylinder.

On the gun container, unscrew and slide off the cap that protects the quickfill and access the filling holes.

Carefully insert the pin into the quickfill hole in a circular motion.

Check the vent screw on the pressure bleeder and tighten the screw securely.

Loosen the valve on the pressure cylinder. If air is leaking anywhere, close the valve and tighten the connections.

Fill the gun container with pressurised air from the cylinder and close the cylinder valve.

Loosen the screw on the pressure bleeder to bleed the pressure hose with the fill pin. This is indicated by a short, sharp hiss. Never manipulate the pin unless the connecting hose is completely vented. This will shear the pin's sealing "O" ring against the fill hole in the quickfil flange.

Carefully slide the pin out of the quickfill in a circular motion and check that the quickfill is sealing.

The residual pressure value in the container does not matter when filling the container.

We do not recommend this method of filling after negative experiences with any type of hand pump. The optimal and cost-effective solution is filling from a 300 bar cylinder.

The MK8/300 gun contains a very accurate pressure regulator that can keep the pressure set points within a very narrow (precise) range, unlike most competing guns.

This precision is due to the requirement for high purity of the pressure medium, which commonly sold hand pump models are unable to guarantee.

A professionally operated, multi-stage, high pressure compressor with water separator, oil separator, coarse, fine and carbon filters, with guaranteed operational service, can provide the required purity of pressurized air as standard. E.g. diving service, fire brigade, rescue service... This assembly will guarantee the highest quality air quality, suitable for breathing apparatus.

An alternative is to purchase synthetic air from pressure media distributors (Linde, Air product...).

 


Information on barrel length MK 8


The barrel length of the MK 8 pistol is 210 to 250 mm, depending on the specific model, in order to comply with ISSF rules and technical requirements for acceptance of the weapon at competition.

The specific barrel length is varied from piece to piece when tuning the geometry of the chamber and muzzle to achieve the minimum dispersion of hits.

Differences in barrel length do not have a significant effect on the final declared hit spread or muzzle velocity value.

 


© TAU Brno CZ, s. r. o. 
(Zákaz kopírování / No copying / Нет копирования / 没有复制 / ممنوع النسخ

 

 

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).